FAQ - Skadeanmälan

Var hittar jag försäkringsnumret?

Du hittar försäkringsnumret upp till vänster på din senaste förnyelseavi eller på kvittot från Stjärnurmakarna.

Jag kan inte hitta mitt försäkringsnummer?

Ange ett fiktivt nummer (t.ex. 1234567) men då kommer du eventuellt behöva besvara fler frågor i samband med handläggningen efteråt. Du kan även kontakta oss på 08-5510 5510 så hjälper vi dig med ditt försäkringsnummer.

Hur vet jag att min försäkring är giltig?

Om du betalat in din senaste faktura är din försäkring giltig. Gällande försäkringsperiod står angett på fakturan. Du kan även kontakta oss på 08-5510 5510 så hjälper vi dig.

Jag känner mig osäker på hur jag ska svara på frågorna?

Försök att svara så utförligt som möjligt efter bästa förmåga. Om din handläggare inte förstår ditt svar eller behöver kompletterande information kommer du bli kontaktad.

Vad ersätter försäkringen?

Man kan få ersättning för skador som uppstått genom en plötslig och oförutsedd händelse och man måste kunna ange på ett ungefärligt sätt hur skadan uppstått. Med skada menas även stöld eller förlust. Se villkor här

Vad händer efter att anmälan slutförts?

Du får en mottagningsbekräftelse direkt via mejl som det är viktigt att du läser. Vi återkommer till dig med besked inom kort.

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

I normalfallet får du besked i skadeärendet inom två veckor från det att anmälan är komplett och vi mottagit de underlag vi behöver.

Fortsätter försäkringen gälla efter skada?

Ja, försäkringen löper på som vanligt. Om du har fått ett ersättningsobjekt, tar det nya objektet över den befintliga försäkringen.

Garanti eller försäkring?

Garantin täcker eventuella fabriksfel som uppstår på klockan/ produkten och det är tillverkaren själv som står för garantin. Försäkringen kan ersätta om klockan / produkten fått skador som uppstått genom en plötslig och oförutsedd händelse.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med beslutet i mitt ärende?

Om du inte är nöjd med beslutet i ett försäkringsärende kan du skriftligen överklaga beslutet genom att skriva till:

Eurostar Retail Support AB , FRISVAR 20171139, 103 93 STOCKHOLM
E-post: forsakring@stjarnurmakarna.se
Fax: 08- 5510 5099

Givetvis skall du få den ersättning du är berättigad till enligt villkoren.